Odrzucenie wniosku o Kartę AXI– powody

By otrzymać Kartę AXI trzeba spełnić przede wszystkim następujące warunki:

  • Co najmniej 21 lat
  • Dochody z jednego lub kilku akceptowanych źródeł
  • Minimalny dochód w wysokości 1200 zł miesięcznie

Więcej informacji na temat wymagań, które musisz spełnić by otrzymać Kartę AXI

Nasz system oceniania sprawdza Twój wniosek i na podstawie danych przelicza ocenę zdolności kredytowej oraz, w przypadku jego akceptacji, wysokość limitu kredytowego.

Czemu muszę mieć co najmniej 21 lat?

Nasz system oceny ryzyka kredytowego bazuje na ocenie statystycznej. Na tej podstawie możemy akceptować tylko tych klientów, którzy ukończyli 21 lat.

Czy muszę być zatrudniony na umowę o pracę?

Nie ale wymagamy abyś posiadał udokumentowane dochody. Minimalne miesięczne zarobki muszą wynosić co najmniej 1200 zł.

Najczęstszy powód odrzucenia wniosków.

Chociaż niekorzystna historia kredytowa nie jest dla nas problemem, to jednak terminowa płatność bieżących zobowiązań jest dla nas bardzo ważna. Większość wniosków zostaje odrzucona dlatego, że spłaty bieżących zobowiązań są opóźnione o więcej niż 30 dni. By Twój wniosek nie został odrzucony, sprawdź, czy wszystkie Twoje opłaty zostały spłacone terminowo, lub opóźnienia nie były większe niż 30 dni.

Czy mogę złożyć wniosek ponownie w przypadku odrzucenia?

Tak, jak najbardziej. Po 3 miesiącach możesz ponownie złożyć wniosek o Kartę AXI. Jeżeli w tym czasie Twoja sytuacja finansowa się zmieniła, jest duża szansa na to, że kolejny wniosek zostanie zaakceptowany.