Czy mogę ponownie złożyć wniosek o Kartę AXI w przypadku odrzucenia?

Tak, jak najbardziej. Po 3 miesiącach możesz ponownie złożyć wniosek o Kartę AXI. Jeżeli w tym czasie Twoja sytuacja finansowa się zmieniła, jest duża szansa na to, że kolejny wniosek zostanie zaakceptowany.

Procedura ponownego składania wniosku jest dokładnie taka sama, jak przy pierwszym jego składaniu. Jednak cały proces powinien być krótszy – w końcu już będziemy mieli Twoje dane w naszym systemie po złożeniu pierwszego wniosku. Jeżeli problem, przez który odrzucaliśmy poprzedni wniosek został rozwiązany, Twoja aplikacja prawdopodobnie zostanie przyjęta.

Odrzucenie wniosku – powody

By otrzymać Kartę AXI trzeba spełnić przede wszystkim następujące warunki:

  • Co najmniej 21 lat
  • Umowa o pracę
  • Minimalny dochód w wysokości 1200 zł miesięcznie

Więcej informacji na temat wymagań, które musisz spełnić by otrzymać Kartę AXI

Nasz system oceniania sprawdza Twój wniosek i na podstawie danych przelicza ocenę zdolności kredytowej oraz, w przypadku jego akceptacji, wysokość limitu kredytowego.

Najczęstszy powód odrzucenia wniosków.

Chociaż niekorzystna historia kredytowa nie jest dla nas problemem, to jednak terminowa płatność bieżących zobowiązań jest dla nas bardzo ważna. Większość wniosków zostaje odrzucona dlatego, że spłaty bieżących zobowiązań są opóźnione o więcej niż 30 dni. By Twój wniosek nie został odrzucony, sprawdź, czy wszystkie Twoje opłaty zostały popłacone terminowo, lub opóźnienia nie były większe niż 30 dni.