Jeżeli chcesz złożyć wniosek o Kartę AXI, na pewno się zastanawiasz co musisz przygotować, by móc o nią zaaplikować.

By mieć możliwość zatwierdzenia Twojego wniosku o Kartę AXI musimy Cię prosić o dostarczenie odpowiednich dokumentów. Przede wszystkim jest to dowód osobisty - będzie Ci potrzebny przy telefonicznym wypełnianiu wniosku z naszym konsultantem. Jeżeli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, trzymaj go pod ręką w dniu wizyty kuriera – inaczej nie będzie mógł wydać Ci Umowy o Twoją nową Kartę AXI.

W celu potwierdzenia Twojego zatrudnienia i zarobków będziemy potrzebowali jednego z następujących dokumentów:

  • Potwierdzenie zatrudnienia na etat – 3 ostatnie przelewy
  • Potwierdzenie emerytury – ostatni przelew lub decyzja / ostatnia waloryzacja
  • Potwierdzenie renty – ostatni przelew i decyzja
  • Potwierdzenie samozatrudnienia – ostatni przelew do ZUS. Firma musi mieć aktualny wpis do CEiDG i być zarejestrowana przynajmniej od 6 miesięcy (w przypadku otwarcia po zawieszeniu działalności – 3 miesięcy).
  • Potwierdzenie dla rolników – deklaracja podatkowa oraz stałe przelewy z tytułu dostaw
  • Potwierdzenie dla osób pobierających zasiłek – dokument potwierdzający przyznanie zasiłku (dopuszczalne są zasiłki stałe oraz okresowe z tytułu 500+).


Staraliśmy się stworzyć proces, w którym będziemy mogli zminimalizować ilość potrzebnych dokumentów i jak najbardziej zoptymalizować proces aplikacji o Kartę AXI. Chcemy, byś mógł szybko i wygodnie korzystać z naszych usług, nie musząc tracić na to czasu.