Minimalna kwota spłaty zadłużenia wynosi 15% przyznanego limitu kredytowego i nie może być większa od całkowitej sumy zobowiązań na karcie należnych pierwszego dnia miesiąca, w którym spłacana jest minimalna kwota. W przypadku, w którym chcesz spłacić jedynie kwotę minimalną pomiędzy 1 a 5 dniem miesiąca.

Przykładowo: jeżeli posiadasz Kartę AXI z limitem 700 zł i 10 dnia miesiąca wykorzystałeś z niej 200 zł, to do 5 dnia następnego miesiąca (najpóźniej) powinieneś wpłacić na rachunek bankowy wskazany w umowie kwotę w wysokości 105 zł. Kwotę minimalną łatwo obliczyć w następujący sposób: 15% * przyznany limit.

Kwota spłaty

(RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 2.400,00 zł pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 2.539,68 zł (w tym: kapitał 2.400,00 zł, odsetki 13,68 zł, prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 126,00 zł). Stan na 11/02/2022. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty.

W jaki sposób przyznawany jest limit kredytowy?

Limit kredytowy dostępny na Karcie AXI jest przyznawany po akceptacji Twojego wniosku, na podstawie podanych przez Ciebie danych. W szczególności znaczenie ma Twoja sytuacja finansowa, na którą składają się m.in. wysokość Twoich zarobków oraz terminowe spłaty zobowiązań.

Lista dokumentów potrzebnych do aplikacji o Kartę AXI

Jak złożyć wniosek o Kartę AXI?

Pierwszym krokiem do aplikacji o Kartę AXI jest kliknięcie w przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK” w prawym górnym roku naszej strony http://axi-card.pl. Następnie musisz wypełnić krótki formularz.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie Twojego wniosku przez naszych analityków przy pomocy naszego wewnętrznego systemu oceniania kredytowego. Bierzemy pod uwagę Twoje zarobki, terminowe bieżące spłaty aktualnych zobowiązań i zdolność kredytową.

Pamiętaj, by Twój wniosek mógł zostać zaakceptowany, Twoje dochody nie mogą być mniejsze niż 1500 zł miesięcznie, a spłaty aktualnych zobowiązań są terminowe lub ich opóźnienia nie są dłuższe niż 30 dni.