Limit dostępny na Karcie AXI jest zależny od oceny Twojej zdolności kredytowej. Maksymalna kwota limitu to 6000 (sześć tysięcy) złotych.

W jaki sposób przyznawany jest limit kredytowy?

Limit kredytowy dostępny na Karcie AXI jest przyznawany po akceptacji Twojego wniosku, na podstawie podanych przez Ciebie danych. W szczególności znaczenie ma Twoja sytuacja finansowa, na którą składają się m.in. wysokość Twoich zarobków oraz terminowe spłaty zobowiązań. 

Minimalna kwota spłaty

Minimalna kwota spłaty zadłużenia wynosi 15% przyznanego limitu kredytowego i nie może być większa od całkowitej sumy zobowiązań na karcie należnych pierwszego dnia miesiąca, w którym spłacana jest minimalna kwota. W przypadku, w którym chcesz spłacić jedynie kwotę minimalną pomiędzy 1 a 5 dniem miesiąca, oprocentowanie, zgodnie z Umową, wynosić będzie 0,75% miesięcznie plus prowizja administracyjna w wysokości 5,25% miesięcznie.

Główne wymagania, które musisz spełnić, by otrzymać Kartę AXI:

  • Co najmniej 21 lat
  • Udokumentowany dochód
  • Minimalny dochód w wysokości 1200 zł miesięcznie

By zaaplikować o Kartę AXI musisz mieć aktualny dowód osobisty. Dzięki niemu możemy sprawdzić i potwierdzić Twój wiek i podstawowe dane. Karta AXI jest świetnym rozwiązaniem finansowym, ale zdecydowanie się na korzystanie z niego wymaga pewnego poziomu dojrzałości – dlatego też stosujemy takie ograniczenie wiekowe.

Bierzemy również pod uwagę to, jak wygląda Twoja sytuacja w Biurach Informacji Gospodarczej lub Kredytowej – jeżeli Twoje spłaty bieżących zobowiązań są płacone w terminie lub nie później niż 30 dni po terminie, niekorzystna historia kredytowa nie przeszkodzi nam w akceptacji Twojego wniosku.

By potwierdzić źródło i wysokość Twoich dochodów poprosimy Cię o przesłanie odpowiednich dokumentów.

Lista dokumentów potrzebnych do aplikacji o Kartę AXI